HIDDEN GAPES, hosting at Amalka Valencikova’s exhibition, SUBTEREN – alternative cultural space, Michalovce, Slovakia, 2007

The series of small objects named Hidden Gapes deals with the cave motif. Discovering the depth and unknown underground space is being reflected in the visual output of a personal and a bit scientific research of Petra P. KonôPková. She is attentive to the inner space of the Earth and creates its sculpture equivalent. She compares the hidden processes within humans to the processes taking place inside inanimate rocks.

Uneven structures came to existence by “biological” means of material handling. Etching polystyrene, its unrestrained fight with own volume and the subsequent founding shaped the active living processes in humans. The author puts the newly-emerged shapes into new situations, placing them into different positions and assigning them distinctive meanings.

Napríklad 1. SV. – svieca pre deti na sviatosť prijímania je symbolom „ pochodne “ nesenej do tajomných diaľok budúcnosti. NEPRECHODNÉ PÁSMO hovorí o bloku v duši, kade sa ďalej nedá ísť, rovnako ako v zahradenom vstupe do jaskyne. STALAGNÁTY svojou statickosťou metafyzicky pripomínajú prítomnosť nehybnosti a strnulosti. STALAGNITY sú naopak nabité zvláštnym pohybom, dynamikou prelínania a napredovania. Video ZOSTUP nás emocionálne nalaďuje na nahliadnutie do priepasti zlomu ako výsledného efektu nového poznania.

NÁLEZ  I – V  zanecháva zvieracie formy vtlačené charakteristicky do kostne pôsobiacich objemov voľnej interpretácii každého diváka a odvoláva sa na minulosť objavujúcu sa v prítomnosti. METEORIT je hravým objavovaním cudzorodého prvku v nám známom svete a užasnutím nad jeho krásou a výnimočnosťou. Dielko PRIESVIT pozýva k nazretiu do inej dimenzie ukrytej v hmote a volá k nasledovaniu na ceste, ďalej.

3xP je prívlastok autorky skladajúci sa z 2. prvých písmen jej mena a 1. písmena p, ktorého význam musí nájsť divák a pozorovateľ sám.

Páči sa? Zdieľaj: