KROJ – ĽUBOSLAVA A EVA BAVALOVÉ, 2008
igelit, lepiaca izolačná páska, drátenka, korálky

AKCIA BIELENIE
Na otvorení výstavy prebehla ukážková akcia bielenia plátna. Ľuboslava Bavalová oblečená v plastovom kroji spolu s Petrou Petríkovou polievali igelitové plátna vodou. Voda pretekala cez perforované plastové plátna a vytvárala už múčne cesto. Každý návštevník sa pri prechádzaní výstavy môže zapojiť do tohto aktu a vypolievať 1 plastovú bielu krhličku na plátna. Tým sa sám zúčastní bielenia a vyskúša tradičný postup v minulosti často praktikovaný v našom regióne.
Počas akcie tvorilo hudobný doprovod alternatívne zoskupenie Ľúbozvučné konvalinky spolu s Jánom Vytykačom. Skupina sa venuje experimentálnym pretvoreniam rôznych druhov zvukov a na otvorenie výstavy skomponovali elektronicko akustickú variáciu ľudových tónov so zapojením tradičných nástrojov fujary a koncovky.

Páči sa? Zdieľaj: