3xP

Umelecké meno Mgr. art. Petry P. KonôPkovej. Stredné  P.  je znakom intímneho tvorivého konceptu. Prejavom spojenia medzi tvorcom a príjemcom. Po ponore do jej diel môže človek vnímať 3. dimenziu umenia, svojho vzťahu k nemu a koncept, ktorý ho osloví.

Každý, kto sa dostal do intenzívnejšieho kontaktu s Petrou P. KonôPkovou je pozvaný
nájsť význam 3. iniciálky. Nájsť tretí rozmer tohto vzťahu a pomenovať ho.

Toto slovo alebo meno vždy začína na písmeno P.

Je založené na špecifickej forme vzájomnej komunikácie a na umeleckom dojme, ktorý v divákovi umelkyňa zanechala.

O autorke

Petra P. KonôPková

Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne konceptuálnym inštaláciám a objektom, experimentom s rôznymi druhmi materiálov, ale aj šperkom, maľbám a kolážam. V dielach prebieha často proces, plynie v nich tekutina, menia sa skupenstvá, niečo kvapká, niečo preteká. Ako sa  nasiakavajú povrchy, vymývajú nánosy, víri sa vzduch a chveje sa tieň, pociťujeme postupne, že je to akési nasmerovanie. Jej koncepty sú duchovné a chcú sprítomňovať svet kontemplácie. Svet dennodenného vpíjania sa života do našich tiel a duší.
Jedinečnú oblasť jej výstupov tvoria takzvané “dary”. Sú to skutočné podarúnky, malé dielka, ktoré veľmi individuálne vyjadrujú výtvarným konceptom vzťah autorky a obdarovaného. Sú prejavom úcty voči “inému druhému” a zároveň dostátím hodnoty z detstva, že “najcennejší darček je ten, ktorý pre niekoho vyrobíš sám”.
3xP absolvovala magisterské štúdium na soche u Prof. Jozefa Jankoviča. Zo strednej školy v Kremnici si odniesla remeselné zručnosti zlatníčky a schopnosť vyvolávať  fotky nacvakané aparátom Zenit. Okrem toho jej priam neuveriteľnú rozkoš spôsobuje lámanie uhoriek na dve polovice. (Aj mrkiev, fazulí, či iných chrumkavých podlhovastých zelenín.) A hoci práve žije a tvorí na severe, v okolí Osla, veľmi sa teší na rozrývanie záhrady na Detvianskych lazoch. Tam ju okrem iného čaká aj veľké humno, veľmi luxusný priestor pre ateliér.

Referencie

 

James Dunt

 

Sonia Dutch

 

Billy Carl

 

Natasha Jones