SKRYTÉ POHĽADY, hosťovanie na výstave Amálky Valenčíkovej, SUBTERÉN alternatívny kultúrny priestor Michalovce, 2007

Séria malých objektov pod názvom skryté pohľady sa zaoberá jaskynnou tematikou. Preskúmavanie hĺbky a doteraz nepoznaných podzemných priestorov sa odzrkadľuje vo vizuálnom výstupe osobného a trochu vedeckého výskumu Petry P. Petríkovej. Spoznáva vnútorné priestory zeme a ich ekvivalent vkladá do povrchu sochy. Porovnáva skryté deje v človeku s procesmi prebiehajúcimi v neživých horninách.

Nerovnomerné štruktúry vznikali „biologickou„ formou narábania s materiálom. Leptanie polystyrénu, jeho živelné zápasenie s vlastným objemom a následné odlievanie našli podobu životným procesom prebiehajúcim v ľuďoch. Autorka vzniknuté tvary vkladá do nových situácií, umiestňuje do rôznych pozícií a prisudzuje im diferentné významy.

Napríklad 1. SV. – svieca pre deti na sviatosť prijímania je symbolom „ pochodne “ nesenej do tajomných diaľok budúcnosti. NEPRECHODNÉ PÁSMO hovorí o bloku v duši, kade sa ďalej nedá ísť, rovnako ako v zahradenom vstupe do jaskyne. STALAGNÁTY svojou statickosťou metafyzicky pripomínajú prítomnosť nehybnosti a strnulosti. STALAGNITY sú naopak nabité zvláštnym pohybom, dynamikou prelínania a napredovania. Video ZOSTUP nás emocionálne nalaďuje na nahliadnutie do priepasti zlomu ako výsledného efektu nového poznania.

NÁLEZ  I – V  zanecháva zvieracie formy vtlačené charakteristicky do kostne pôsobiacich objemov voľnej interpretácii každého diváka a odvoláva sa na minulosť objavujúcu sa v prítomnosti. METEORIT je hravým objavovaním cudzorodého prvku v nám známom svete a užasnutím nad jeho krásou a výnimočnosťou. Dielko PRIESVIT pozýva k nazretiu do inej dimenzie ukrytej v hmote a volá k nasledovaniu na ceste, ďalej.

3xP je prívlastok autorky skladajúci sa z 2. prvých písmen jej mena a 1. písmena p, ktorého význam musí nájsť divák a pozorovateľ sám.

Páči sa? Zdieľaj: