akryl na papieri, 230 x 170 cm, r. 2009

Veľkorozmerná maľba má budiť dojem výtržku z novín, ktorý si človek pri ich listovaní z nejakého dôvodu vytrhol a odložil. Je na nej zobrazená hra od bodky k bodke. Človek spája čísla od 1 až po najvyššie a nakoniec sa mu objaví obrázok. To, čo autor do hry zašifroval. V tomto obraze môžeme násť morskú pannu ochraňujúcu veľkú perlu ukrytú na najhlbšom morskom dne. Čiaru ale bolo treba prerušiť 7-krát, podľa pravidiel hry vždy na mieste, kde je namiesto bodky vyznačený krížik. Na tomto diele sú krížiky nahradené malými mečíkmi padajúcimi šikmo zhora nadol. Ako záver nám vyvstáva symbol nesmrteľnej panny, 7-krát zranenej mečmi bolesti.

Páči sa? Zdieľaj: