ROSA MYSTICA

ruže z mydlovej peny, životná veľkosť, 50 ks, r. 2010

roses from the soap foam, life size, 50 pieces,  2010

Páči sa? Zdieľaj: